BGYS Politikalarımız

Bilgi Güvenliği Politikası

GİRİŞİM TELEKOM olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan bilişim alanında Bilgi Güvenliğini en üst seviyede tutmak için; Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını, yetkisiz değiştirmelerden korunmasını ve değiştirildiğinde farkına varılmasını, yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını, Bilgi güvenliğini sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve güçlü altyapısı ile teknolojik çözümler üreteceğimizi ve uygulayacağımızı , kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlayacağımızı, Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı, Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı, Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı, Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya düzenleyici kuruluşlardan istenilen bilgileri doğru,eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı, Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya düzenleyici kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi, Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı, Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı, Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı; BGYS sistemimizi sürekli geliştirilerek sürdürülebilir kılınması için kaynakları sağlayacağımızı Firmamızın sahip olduğu ISO27001:2013 standartlarını tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimizi ve çalışma arkadaşlarımızı da bu standartların gerektirdiği şekilde eğiteceğimizi Taahhüt ederiz, Bu doküman FİRMA içerisinde bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için asgari uyulması gereken kuralları içermektedir. Aşağıdaki politikalar aşağıda belirtilen amaçları taşımaktadır. • Bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan her türlü verinin güvenliğini sağlamak • İş devamlılığını sağlamak ve güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en aza indirmek • Kurumun itibarını ve yatırımlarını korumak