Sıfır Sorun Anlayışımız

BİRLİKTE ÇALIŞMA VE ETİK DAVRANIŞ POLİTİKASI

Birlikte Çalışma ve Etik Davranış Kuralları, çalışanlarımızın görevlerini icra ederken uymaları gereken temel kuralları ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı; uyulması gereken temel kuralların kapsamını oluşturmak ve tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çatışmaları engellemektir. Birlikte Çalışma ve Etik Davranış Kurallarımız; çalışanlarımızdan ve ürün, hizmet ve proses tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızdan ilkesel ve davranışsal beklentilerimizi ifade eder.