Çalışma ve İnsan Hakları Politikamız

Çalışma ve İnsan Hakları Politikamız

- Çocuk Çalışan Girişim, çocuk çalışan istihdamında yerel yasalar dışındaki uygulamaları benimsemez ve paydaşlarından asgari olarak yerel yasalara uyum bekler. 

- Genç İşçi Girişim, genç çalışan istihdamında yerel yasalar dışındaki uygulamaları benimsemez ve paydaşlarından asgari olarak yerel yasalara uyum bekler. Girişim, 18 yaşın altındaki yasal olarak genç sayılan işçilerin fazla mesai veya gece çalışmamalarını ve yasal şartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder. 

- Ücret ve Sosyal Haklar Girişim, tüm paydaşlarından standart bir çalışma ayı için ödenen ücret ve sosyal hakların asgari olarak ulusal yasaları karşılamasını bekler. 

- Çalışma Saatleri Girişim, tüm paydaşlarından günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma saatlerinde ve fazla mesai uygulamalarında asgari olarak ulusal yasaları karşılamasını bekler. 

- Ayrımcılık Girişim, işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi, fesih, emeklilik, sendika üyeliği ve siyasal üyelik faaliyetlerinde ırk, kast, ulusal köken, din, dil, renk, mezhep, yaş, sakatlık, medeni hal ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşıdır. Girişim, çalışanlarının gelişim, kariyer, ücret ve yan haklar yönetiminde eşitlik ilkesine dayalı hareket edeceğini taahhüt eder. 

- Gönüllü Çalışma İlkesi Girişim, çalışanların gönüllüklerini benimser. Çalışanların kimlik belgelerini işverenlerine vermeleri zorunlu değildir ve makul bir ihbarın ardından işverenlerini terk etmekte serbesttirler. 

- Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü Girişim, çalışanların yerel işçi temsilcisi örgütlerine katılım haklarına saygı gösterir ve tüm paydaşlarından aynı yaklaşımı bekler. Girişim, yasal bir sendika tarafından temsil edilen, çalışanlarının özgürce seçilmiş temsilcileriyle yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt eder. 

- İstismar ve Taciz Girişim, istismar ve tacizin her türlüsünü yasaklar. Fiziksel istismar veya fiziksel istismar tehdidi, cinsel taciz, sözlü taciz psikolojik taciz veya diğer türden tehditler tolere edilemez. 

- Modern Kölelik Modern Kölelik, insan haklarının nefret uyandıran şekilde istismar edilmesiyle sonuçlanan faaliyetler anlamına gelir ve kölelik, esaret, zorla ve zorunlu çalıştırma ve insan kaçakçılığından oluşur. 

Girişim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği modern kölelik yöntemlerine hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğini taahhüt eder ve tüm paydaşlarından asgari olarak aynı tutumu göstermelerini bekler.