Hizmet Yönetim Politkamız

HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI

  Hizmet Yönetim Politikası Girişim çalışanlarına ve müşterilerine sunulan tüm hizmetlerin belirlenmesi, uygun hizmet düzeylerinin tanımlanması, sürekli ölçümlenmesi ve raporlanması, çalışanların ihtiyaçlarının anlaşılarak önceliklendirilmesi ve bu ihtiyaçların doğru şekilde karşılanması için oluşturulmuştur. Girişim, en üst düzeyde yönetim tarafından onaylanmış bu politika ile kendi hizmet yönetimi amaçlarını yönetmek ve belirlenen iş hedeflerine ulaşmak için yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu amaçla oluşturulan hizmet yönetimi politikasının aşağıdaki temel gereksinimleri karşılaması amaçlanmıştır: - İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek - Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak - Mevcut ve öngörülen hizmet yönetiminin amaçlarını, süreçlerini ve risklerini yönetmek, - Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak, değişiklikleri yönetmek ve bilgi teknolojileri hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak - Gerekli izlemeleri yaparak, erişilebilirlik ve kapasiteyi yönetmek, doğru finans ve kaynak yönetimi yaparak maliyetleri düşürmek