İş Etiği Politikamız

İş Etiği Politikası

 - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Girişim, çalışanların doğrudan veya herhangi aracı vasıtasıyla dolaylı olarak rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinden kaçınmalarını bekler. 

  Girişim olarak rüşvet yasalarına uygun hareket etmek için, başka bir ticari taraf, müşteri, müşterinin temsilcisi ya da resmi çalışan ya da devlet memuru ile doğrudan uygun olmayan ödemeler yapma ya da alma ilişkisinden kaçınılması gerekir. 

- Hediye ve Eğlence Girişim, çalışanların Rüşvet ve Yolsuzluk risklerinin yanı sıra potansiyel çıkar çatışması nedeniyle de herhangi bir Hediye ve Eğlenceyi dikkatli bir şekilde ele almaları bekler. Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul ve teklif edilmemelidir. 

- Dolandırıcılık, Hilekârlık ve Hırsızlık Girişim, tüm dolandırıcılık, hilekârlık ve hırsızlık eylemlerini yasaklar. Tüm çalışanlardan, Girişim ve paydaşlarının mülkiyetine saygı duymalarını, korumalarını ve uygun şekilde kullanmalarını bekler. 

- Kara Para Aklama Girişim, yalnızca dürüstlüklerine ikna oldukları iş ortaklarıyla iş ilişkileri yürütür. Kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili yürürlükteki mevzuata uyar ve kara para aklamaya sebebiyet verebilecek her türlü faaliyete şiddetle karşı çıkar ve gerçekleştirmez. 

  Girişim, Rekabet Karşıtı Uygulamalara veya bu şekilde algılanabilecek herhangi bir faaliyete katılmamaktadır ve katılmayacaktır. Tüm çalışanların bu tür faaliyetlerden uzak durmalarını bekler. 

 Girişim, Rekabet Karşıtı Uygulamalara veya bu şekilde algılanabilecek herhangi bir faaliyete katılmamaktadır ve katılmayacaktır. Tüm çalışanların bu tür faaliyetlerden uzak durmalarını bekler. 

- Çıkar Çatışması Çalışanlarımız kurumdaki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar. 

 Girişim, çalışanların mesleki faaliyetlerinde potansiyel, gerçek ve algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmalarını bekler. Bu amaçla, özel çıkarlar ile ticari görevleri arasındaki ilişkiler düzenli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

 - Kişisel Bilgi Girişim, çalışanlarının, eski çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerini korumasını şart koşar ve KVKK Politikasını uygular. 

 Kişisel verileri yalnızca ilgili kişinin rızası, sözleşmeye dayalı bir anlaşma veya yasal kurallar doğrultusunda, işleyerek, kullanır ve saklar. 

- Bilgi Sızdırma Kuruma ait her türlü bilgiler gizlilik esasına tabi olup, bu bilgilerin 3. kişilere aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. 

 Bu kapsamda; Şirketin her türlü bilgisi ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşteri ve iş ortaklarına ait bilgiler gizli tutulur. 

Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklayamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. 

Telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili sınırlandırmalara dikkat edilir. 

Şirketin müşterileri ile ilgili bilgiler kişisel verilerin korunması kapsamında gizli tutulur. 

Yetkili makamların yazılı emri dışında üçüncü kişilere kesinlikle verilmez.