İş Sürekliliği Politikamız

İş Sürekliliği Politikası

  İş Sürekliliği, Girişim içerisinde bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek yaşanabilecek tüm kesintilerden korunması süreçlerin etkin, doğru, hızlı bir biçimde kullanılması ve hizmetlerin taahhüt edilen seviyelerde sağlanmasını içermektedir. 

  Girişim, en üst düzeyde yönetim tarafından onaylanmış politikalar ile kendi iş sürekliliğini ı yönetmek ve belirlenen hedeflerine ulaşmak için yaklaşımını ortaya koymaktadır. 

  Ayrıca bu politika, Girişim'de iş sürekliliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile iş sürekliliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır Bu amaçla oluşturulan iş sürekliliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır: 

   - İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek 

   - Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak 

   - Mevcut ve öngörülen iş sürekliliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek 

   - Bilgi varlıkları ve süreçleri başta olmak üzere Girişim'e ait İş Sürekliliği kapsamındaki tüm varlıkların ve süreçlerin devamlılıklarını güvence altına almak