Müşteri taleplerini, beklentilerini ve yasal şartları kaynaklarımızın etkin kullanımı ile yerine getirmek,

Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, faaliyet alanımızdaki iç performans ölçümleri,analizleri gerçekleştirmek bu sonuçları değerlendirerek gelişmeye açık alanları saptamak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek şirketimizin kalite politikasıdır.